سفارش تبلیغ
صبا
تاریخ : دوشنبه 92/4/31 | 6:19 عصر | نویسنده : محبوبه

عشق های ممنوع عشق واقعی اند.....
 چون هیچ اجباری برای حفظ رابطه نیست و فقط به خاطر علاقست 
اگه کسو دارید که با وجود تمام مشکلات ریسک میکنه و شما رو عاشقانه دوست داره قدرشو بدونید

 
تاریخ : شنبه 92/4/29 | 2:43 صبح | نویسنده : محبوبه

امروز حال عجیبی دارم حالی مبهم.....
نمیدانم چیست فقط این را میدانم که هر چه هست بسیار طاقت فرساست.....
نمیدانم تنهاییست انتظارست و یا درد جداییست....
 به راستی که هر کدام ازاین سه دردیست مشکل که تحمل ان سینه ای صبور میخواهد.......
نمیدانم چه اتفاقی افتاده که میتوانم بدون هیچ عوارضی این ها را تحمل کنم.....
به راستی که حال من عجیب است......
تنهایی انتظار جدایی آری این سه کلمه مرا نابود کرده اند کمر مرا شکسته اند.....
 نمیدانم روحم با کدامین محبت دوباره میتواند جان تازه بگیرد....
فقط این را میدانم که هر چه بیشتر به این سه کلمه فکر میکنم بیشتر شکسته میشوم.....
 به راستی که حالی مبهم دارم....
تاریخ : چهارشنبه 92/4/26 | 2:47 عصر | نویسنده : محبوبه

چگونه بعضی ها خیانت میکنند؟!
چگونه در کنار دیگری به ارامش میرسند....؟
من حتی بالشتم را که عوض میکنم خوابم نمیبرد.......
تاریخ : شنبه 92/4/22 | 4:32 عصر | نویسنده : محبوبه

نِمــــیـــدانَمـ
دوستت دارمـ چهـ واژه ایـــــــــســت
کهــ هرچه میگویی عاشـــق تــــــــــــــــــر میشوی
و هرکه میشنـــــــــــــــــود....مغـــــ×ــــــــــــــ×ــــــــــرورتـــــر!!! 
تاریخ : جمعه 92/4/21 | 3:8 عصر | نویسنده : محبوبه


چــرا آدمـــا نمیـــدونن بعضــــــــی

وقتهــــا خـــــداحافـــــظ یعنـــــــی :

" نــــذار برم "

یعنـــــــی بــرم گــــردون

سفــــت بغلـــــم کـــن

ســـــرمو بچـــــسبـــون به سینــــه ت و

بگــــــو :

"خدافــــظ و زهــــر مـــار"

بیخــــــود کــــردی میگی خدافـــــظ

مگـــــه میـــذارم بــــری؟!!

مــــــگه الکیــــــــه!!!!"

چــــــــرا نمیـــــفهمـــــن نمیخــــــــوای بری؟!!!

چـــــــــرا میـــــــذارن بــــری...؟!!

  • فال حافظ
  • قالب پرشین بلاگ
  • ضایعات